Lägger ned linje 10

Busslinje 10 går mellan Sundsvall
och Umeå.
Politikerna i landstinget
vill inte förnya avtalet
när det går ut i december 2016.
Ifjol kostade Linje 10 nästan
9 miljoner.

Resandet med buss har minskat
med mer än 30 procent
jämfört med samma period förra året.
Det är tågtrafiken som tagit
över resenärerna.
(Källa: Tidningen Ångermanland)