Ändrade avgifter i landstinget

Landstingsstyrelsen vill höja
patientavgiften för akutbesök
till 400 kronor.
Det är för att få bort onödiga
patienter som borde gå till
hälsocentralen istället.
Avgiften där blir fortsatt
150 kronor.

Oppositionen vill ha 200 kronor
i patientavgift för alla besök
förutom till akuten.
Där ska det kosta 300 kronor.
De menar att det är enklare
för patienterna.
Personalen skulle få mer tid
för patienterna.
Dessutom skulle landstinget
få in mer än 20 miljoner kronor
extra varje år.

Beslut om detta kommer
18-19 november.
Både Västerbotten och Norrbotten
har enhetstaxa.
Jämtland/Härjedalen funderar på
att införa det.
(Källa: Tidningen Ångermanland)