Alpin skidskola för funktionshindrade

HIF Kämparna startar ett
3-årigt projekt för att få till det.
De har sökt pengar via
Allmänna arvsfonden.
Sundsvalls kommun bidrar också
med pengar.

Nu blir det snart skidskola för
funktionshindrade i Sundsvall.
Utbildning av ledare har startat.
Föräldrar kan också utbilda sig
så de kan åka med sina egna barn.

Carola Johansson som själv har
en son med funktionshinder
var det som kom med idén.
– Det finns inga hinder för alpin
skidåkning,
bara möjligheter,
säger Carola Johansson.

Hjälpmedlet vid alpin
skidåkning för funktionshindrade
heter skicart.
(Källa: Dagbladet)