Bibliotek mot rasism

Länets bibliotek kommer i vår
att ha en kampanj mot rasism.
Kampanjen ska pågå från mars
till och med maj.

Biblioteken vill värna om
allas lika värde och
kulturell mångfald.
Biblioteken vill också verka
för ett samhälle fritt från alla
typer av rasism.

Det blir en utbildningsdag för
all bibliotekspersonal den
6 februari.
De ska läsa om olika lagar.
De ska också läsa in sig på
lokala biblioteksplanen och
FN:s biblioteksmanifest.
(Källa: allehanda.se)