Inte gratis ledsagarservice

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik
fick ett förslag om gratis
ledsagarservice för synskadade.
Den synskadade skulle också få
välja ledsagare.

Kommunstyrelsen säger nej till det.
Det skulle inte följa kommunallagens
likaprincip.
Det ska vara lika för alla.
Det finns inte pengar till
att alla medborgare kan få
gratis ledsagarservice.
(Källa: Tidningen 7)