Punktskrift på Taltidningens kuvert

Punktskrift på kuverten nytt
för Taltidningen Västernorrland.
Från och med januari i år
är det Darub som skickar ut
Taltidningen till läsarna.
Darub sköter också
prenumerantregistret.

Det är också nya emballage
eller kuvert.
Tidigare var det bruna
avlånga kuvert som
inläsningstjänsten använder.
Nu är det kvadratiska vita
med ett genomskinligt fönster.
Mitt på finns adressetiketten.
Där står det också i punktskrift
vilket nummer av Taltidningen det är.
(Källa: Redaktionen)