Endast hälften har bredband

Svenska stadsnätsföreningen
har gjort en undersökning
om hur många som har
tillgång till bredband.
– Det är en demokratifråga
att alla får tillgång till nätet,
säger föreingens vd Mikael Ek.

Hälften av hushållen i länet
har tillgång till bredband.
Sundsvall ligger bäst till
och Kramfors sämst.
Det är sämre än i övriga Sverige.
Statens mål är att 9 av 10 hushåll
ska ha bredband senast 2020.
(Källa: allehanda.se)