Spotlight kan få Amy-priset

Spotlight Taltidningen Västernorrland
är nominerad till Amy-priset.
Priset får den eller de som på
ett utmärkande sätt arbetar med att
göra nyheter tillgängliga för fler.

Amy Segerstedt grundade Föreningen
för blindskrift 1892.
Hon har gett namn till priset
som delas ut på
Bok- och biblioteksmässan
i Göteborg i september 2016.
(Källa: MTM; Spotlight)