Vill bygga höghus på Stora torget

Niclas Nyberg och Gert Wingårdh
byggde höghuset Ting1 i
Örnsköldsvik.
Nu vill de bygga ett i Sundsvall.
Som kan få namnet Torg1.

På Stora torget har de tänkt
att det ska stå ett 110 meter
högt hus.
Det blir väldigt smalt.
De liknar det med ett flygledartorn.
Längst ned kan det bli restauranger
och saluhall.
Ovanpå blir det sedan bostäder.

Fasaden är tänkt ska passa in
i stenstan.
Materialen blir kalksten,
tegel och koppartak.
(Källa: Sundsvalls Tidning)