Tillgänglighetsdag den 19 maj

Den tredje torsdagen i maj
är det varje år en internationell dag
om tillgänglighet.
På engelska heter den GAAD,
Global Accessibility Awareness Day.

– Det handlar om att fler ska förstå
hur viktigt tillgänglighet är.
Fortfarande beror mycket av de
problem vi upplever på brist på kunskap,
säger Funkas VD,
Susanna Laurin.
(Källa: Funka)