Gör huvudingången mer tillgänglig

Huvudingången till Familjecentralen
vid Närvård Härnösand är stängd.
Det är för att den ska bli
tillgängligare för alla besökare.
Tills vidare måste alla gå via
norra entrén.
(Källa: lvn.se)