Fortsatt satsning på utbyggt bredband

Det är fortfarande stora skillnader
på tillgång till bredband
mellan tätort och glesbygd.

Länsstyrelsen och kommunerna
satsar 233 miljoner kronor
på att bygga ut bredbandsnätet
ute i vårt län.
De har fått pengar från
Europeiska regionalfonden till projektet.

– Många är beroende av bra
bredband för att kunna bo
och jobba i glesbygd,
säger projektledaren Niklas Guss.
(Källa: P4 Västernorrland)