E-medborgarvecka på biblioteken

Det är en demokratisk rättighet
att vara digitalt delaktig.
Det gäller oavsett vilket språk
eller land du kommer ifrån.

Den 3 till 9 oktober är det dags
för Digidels emedborgarvecka.
Syftet är att öka den
digitala delaktigheten.
Olika myndigheter visar hur
internet kan förenkla vardagen.

Kontakta ditt närmsta bibliotek
för att får veta vad som händer just där.
(Källa: www.facebook.com/LansbibliotekVasternorrland)