Elektricitet ska rädda bron

Sundsvallsbron blev klar 2015.
Brostöden blev snabbt angripna
av rost.
Det är bakterien Gallionella som
påskyndar rostangreppen.

– Vi hade ingen aning om att
den här bakterien
fann i Sundsvallsfjärden,
säger Anders Westlund på Trafikverket.

Nu använder Trafikverket elektricitet
för att stoppa rostangreppen.
Tester visar att det inte är farligt
för vare sig djur eller människor.
(Källa: P4 Västernorrland)