Långa köer till magnetröntgen

Det är långa väntetider
till magnetröntgen i vårt län.
Patienter kan få vänta i ett år
innan de får en tid.

Det finns för få röntgenläkare
och röntgensjuksköterskor.
De måste jobba övertid
eller skicka patienter till Uppsala.

– De har ungefär samma priser
som vi har,
men våra skattepengar
hamnar i Uppsala.
På det viset blir det dyrt,
säger länsverksamhetschefen
Liselott Mafi.
(Källa: P4 Västernorrland)