Lång väntan på glasögon

Roger Johansson i Matfors
har akut behov av nya glasögon.
Han har varit synskadad i 11 år.
Synen blir sämre och sämre.
Han behöver därför nya glasögon
vartannat år.

Eftersom han har en svår
synskada måste han gå via
synrehabiliteringen.
Där är det 3 månaders väntetid.

– Bara optikern får receptet
går det på ett par veckor att
få de nya glasögonen.

– Det låter som han haft otur.
Han är välkommen att kontakta mig.
Det ska normalt inte ta så lång tid,
säger Gudrun Näslund.
Hon är enhetschef på
Synrehabiliteringen.
(Källa: Sundsvalls Tidning)