Fler barn mår dåligt

Fler söker vård på BUP,
Barn- och ungdomspsykiatrin i länet.
En anledning är att den psykiska ohälsan
ökar bland barn och ungdomar.

En annan anledning är att
det är många fler asylsökande barn
som kommer till vårt län än tidigare.

– Det är klart att det händer någonting
med våra verksamheter när det är
en så stor ökning av antal asylsökande barn.
De med svårare psykisk ohälsa tar vi emot
och tyvärr är det så att vi har längre väntetider,
säger Lena Berglund Friberg,
länsverksamhetschef på BUP.
(Källa: P4 Västernorrland)