Selamat handel utökar

Michael Hagos kom till Kramfors 2011.
Han startade Selamat handel 2014.
Nu utökar han butiken.
Selamat handel flyttar till större lokaler.
Till sommaren blir det också en
uteservering.

– Jag och min familj bor i Ullånger.
Jag är född i Eritrea,
men kommer att dö i Ullånger.
Där trivs vi och har allt.
(Källa: Tidningen Ångermanland)