Punktskriftens dag 4 januari

Punktskriftens dag är till för att
hedra Louis Braille.
Han skapade punktskriften.
Punktskrift är upphöjda punkter
som man känner med fingrarna.

Louis Braille blev blind som liten.
När han blev vuxen arbetade han
som lärare för andra synskadade.

SRF Synskadades Riksförbund
kämpar för att få livsmedel
märkta med punkt.
Mediciner blev märkta med
punktskrift för 10 år sedan.

– Att slippa ta fel på fil,
mjölk och andra basvaror i kylskåpet
vore mycket välkommet,
säger Håkan Thomson,
SRF:s ordförande.
(Källa: srf.nu; mtm.se)