Get online week 2017

Mellan den 27 mars och 2 april
är det den europeiska kampanjveckan
Get Online Week.
Länsbiblioteket Västernorrland
arrangerar bland annat föreläsningar.

Biblioteken ute i kommunerna
kommer att sprida kunskap
om olika E-tjänster och modern teknik.
De hjälper till exempel till
med läsplattor och mobiltelefoner.
På bibliotekens hemsidor finns program
om vad som händer just där
under Get Online Week.
(Källa: lvn.se)