Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2017 / v13 (27 mars - 2 april)

Lättare att få anpassade läromedel

Regeringen vill förbättra tillgången till läromedel för personer med funktionsnedsättningar. Därför ska Myndigheter för tillgängliga media, MTM och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM samarbeta om detta. – Varje person måste få rätt förutsättningar att nå sina utbildningsmål, oavsett funktionsförmåga, säger Magnus Larsson på MTM. (Källa: Läsliv)

Landstinget ger stöd till Kulturrycket

Landstinget ger 250 tusen kronor till studieförbundet ABF, och projektet Kulturrycket. Kulturrycket vänder sig till unga funktionsnedsatta. De träffas en gång i veckan och sysslar med dans, konst och teater. De får känna gemenskap och att de kan och duger precis som de är. – Den här verksamheten betyder så mycket för ungdomarna. Den får […]