Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2017 / v15 (10 april - 16 april)

Bokstart utvecklar språket

Landstinget Västernorrland startade projektet Bokstart 2016. Det ska pågå till slutet av 2018. Agneta S Bylund och Jessica Öhman från Länsbiblioteket har ansvaret för Bokstart här i länet. De samarbetar med barnhälsovården för att kunna nå sin målgrupp. Målgruppen är nyblivna, asylsökande småbarnsföräldrar i glesbygd. De får ett bokpaket och information om läsningens betydelse. Många […]

Hundar kan hitta vägglöss

Mellan 2014 och 2016 ökade antalet saneringar av vägglöss i länet med 43 procent. Många svenskar reser utomlands. Vägglössen kan följa med från utlandsresorna. Anticimex tar nu hjälp av specialtränade hundar för att hitta vägglöss. – Hunden har en överlägsen förmåga att känna svaga dofter. Den kan känna doften av en enda vägglus, säger Håkan […]

Folkhögskolorna bra för många

Ungefär en tredjedel av de som börjar gymnasiet slutför inte sin gymnasieutbildning. Det är på grund av flera olika skäl. En del är nyanlända som inte klarar av den. – Det är en hårdare skola idag. Vi har väldigt många med olika diagnoser som suttit hemma i flera år. Vi har också många högpresterande som […]

Digitala vårdtjänster blir dyrt för landstinget

Region Jönköping har avtal med 2 olika digitala vårdtjänster. Alla i Sverige kan då söka vård via de här tjänsterna. Region Jönköping skickar då fakturan på 1200 kronor för det digitala läkarbesöket till det landsting man tillhör. – De sjukdomar som de digitala vårdtjänsterna kan hjälpa till med är allergier, förkylningar och kvinnors hälsa. Allt […]