Populärt att jobba på Blaskan

Tidningen Blaskan kommer ut en gång i månaden.
Det är ungdomar i daglig verksamhet Stöd och omsorg,
Sundsvalls kommun som gör tidningen.
Redaktionen sköter också om utdelningen.

Det finns 2 handledare där.
Ungdomarna behöver olika mycket stöd.
Blaskan är alltid 20 sidor och kostar 20 kronor.
Innehållet är positivt och lättläst.
Den innehåller bland annat reportage och recept.
– Man ska bli glad av att läsa tidningen,
säger Angelica Boström på redaktionen.
(Källa: Sundsvalls Tidning)