Gör om bussturer i Sundsvall

Många bor nära Sundsvalls centrum,
men åker ändå bil.
Kommunen planerar nu att
lägga om turerna.
Hans Forsberg menar att det måste
bli lättare att välja buss istället för bil.
Han är ordförande i infrastruktur
och serviceutskottet.

– Busslinjerna måste blir rakare
och snabbare,
säger han.
Det kan bli aktuellt med bussgator
om bussåkandet inte ökar.
Målet är ett mer hållbart samhälle.
(Källa: st.nu)