Slarv med korrekturläsning av punktskrift

Myndigheterna för tillgängliga medier,
MTM gör anpassad studielitteratur
för studerande på högskola.

MTM skannar in böckerna.
Ett företag i Indien skriver sedan ut i punktskrift.
Fler böcker blir då klara på kortare tid.

Nu larmar synskadade som studerar
om svårlästa böcker.
Meningar flyter ihop
och å, ä och ö är utan punkter.
MTM korrekturläser bara enstaka böcker.

Det kan bli ett par veckors väntan
på en rättad och läsbar bok.
De är rädda att de inte ska hinna
få klart hemtentorna.
MTM säger att när mängden böcker ökar
kan det bli sämre kvalité,
men så här ska det inte få vara.

Finn Hellman säger att det är viktigt
med ett skriftspråk.

– När du läser kan du själv bestämma takten.
Och det går in på ett annat sätt i huvudet.
Dessutom ser du hur saker stavas och använder ditt skriftspråk,
säger han.
(Källa: srf.nu)