Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2017 / v42 (16 oktober - 22 oktober)

Landstinget Västernorrlands nye regiondirektör

Hans Wiklund är ny regiondirektör i Landstinget Västernorrland. Sedan 2012 har han arbetat som chef på regional utveckling. – Hans Wiklund kommer med sin erfarenhet och klokskap att göra ett bra arbete, säger Per Wahlberg. – Det är ett ansvarsfullt uppdrag. Jag ska göra mitt bästa för att vi ska förvalta våra gemensamma resurser på […]

Strokepatienter får träna i hemmiljö

Strokehemrehab firar 1 år. I Sundsvall och Härnösand har ett hemrehabteam gjort hembesök hos strokepatienter i ett års tid. En fördel är att strokepatienter inte behöver vara lika länge på sjukhuset. En annan fördel är att det är bättre att träna hemma det man brukar göra i vardagen. Det är också mycket billigare att vårda […]