Förbereder sig för snösmältning

Det är risk för översvämningar
när våren och värmen kommer på riktigt.

På kommunerna letar de upp alla dagbrunnar.
De tinar sedan upp de med hjälp av ånga.
De tar också bort snö från vägtrummorna.

Det är bra att det är kallt på nätterna.
Då tinar och smälter inte snön så fort.
(Källa: www.allehanda.se)