Luncha med en pensionär

Liberalerna i Sundsvall vill starta måltidsvänner
för ensamma pensionärer.
En måltidsvän anmäler sig frivilligt att äta lunch
med en ensam pensionär
som får mat levererad av Sundsvalls kommun.
Måltidsvännen får då gratis lunch.

– Vårt exempel gäller äldre,
men om utredningen visar att fler grupper
skulle kunna tycka att det är bra
så kan det bli så att fler kan få erbjudandet,
säger Stefan Falk i Liberalerna.
(Källa: Sundsvalls Tidning)