Handikapprörelsen samarbetar inför valet

Flera funktionshindersföreningar i Sundsvall
har tillsammans tagit fram fyra viktiga frågor
till politikerna.
Utropen på bussarna måste fungera.
De ekonomiska anslagen måste bli högre.
Kommunen borde anställa fler funktionsnedsatta.
Politiker och tjänstemän bör utbildas i handikappfrågor.

– Flera av de här frågorna är övergripande.
Inte bara för oss som är funktionsnedsatta,
utan även för våra anhöriga,
menar Peter Tjernberg på SRF,
Synskadades Riksförbund.
(Källa: P4 Västernorrland)