Betala för ambulansvård

Regionstyrelsen har lagt ett förslag om
patientavgift för ambulansvård.
Patienten ska betala samma avgift
som för besök på akutmottagning.
Avgiften blir då 400 kronor
och ska ingå i högkostnadsskyddet.

Regionstyrelsen beslutade att ögonmottagningen
på Örnsköldsviks sjukhus
och endoskopiverksamheten på
Sundsvalls sjukhus ska få nya
och bättre lokaler.
(Källa: Region Västernorrland)