Johannesgruppen

I Johannesgruppen ingår ungdomar
från Ådalsskolans gymnasiesärskola.
Ungdomarna har en anpassad utbildning.
Förutom praktiskt arbete ingår boendeträning,
motion och hälsa.

Krambo brukar anlita Johannesgruppen.
De får hjälpa till med allt från att
byta glödlampor åt hyresgäster till snöskottning.
(Källa: Nordsverige)