Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2018 / v9 (26 februari - 4 mars)

Hälsa på lika villkor

Region Västernorrland och Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut ett blått kuvert till slumpmässigt utvalda mottagare i länet. Det är en enkätundersökning som heter Hälsa på lika villkor. Med hjälp av svaren ska de ta beslut om åtgärder för att förbättra folkhälsan. – Vi hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten, eftersom resultaten är […]

Region Västernorrlands miljöpris

Region Västernorrland delar varje år ut 2 miljöpriser. I år gick det interna miljöpriset till Dagvården och medicinavdelning 2 i Örnsköldsvik. Det externa miljöpriset gick till Peckas naturodlingar vid Saltvik. De sysslar med kretsloppsodling av tomater och fisk på land. De får 20 tusen kronor var för ett bra miljöarbete och miljöengagemang. (Källa: www.rvn.se)

Folkhögskola i Sollefteå

Regeringen satsar 400 miljoner kronor extra på folkbildningen. Hola folkhögskola har fått pengar därifrån, som de satsar på en filial i Sollefteå. Den ska bli kvar och bli en traditionell folkhögskola. – Där kan man läsa upp till högskolebehörighet genom att komplettera sina tidigare studier, säger rektor Han-Olov Furberg. Region Västernorrland har sagt ja till […]