Region Västernorrlands miljöpris

Region Västernorrland delar varje år
ut 2 miljöpriser.
I år gick det interna miljöpriset
till Dagvården och medicinavdelning 2
i Örnsköldsvik.
Det externa miljöpriset gick till
Peckas naturodlingar vid Saltvik.
De sysslar med kretsloppsodling
av tomater och fisk på land.

De får 20 tusen kronor var
för ett bra miljöarbete
och miljöengagemang.
(Källa: www.rvn.se)