Läs- och demokratiprojektet

Region Västernorrland driver ett projekt

för att bland annat öka läs- och skrivförståelsen

i både Västernorrland och Mombasa.

 

Bättre skolresultat gör att ungdomar lättare kan få arbete

och kan delta i det demokratiska livet i samhället.

Det i sin tur leder till minskad fattigdom.

 

I projektet har de samarbetat med

både kulturen och idrotten.

Det är SIDA som betalar projektet.

(Källa: www.rvn.se)