Informationskampanj

Region Västernorrland genomför just nu

en informationskampanj

om sina gratis tjänster Lättillgängliga nyheter

och inläsningstjänst.

De gratis tjänsterna är taltidningen Spotlight,

Y-bladet och inläsningstjänst.

 

De är till för alla som har svårt att läsa tryckt text.

Vi har tagit fram nya foldrar och roll-ups.

Det är Pia Niemi som ritat bilderna i foldern.

(Källa: www.rvn.se)