Gerestaskolans nya skolgård i Härnösand

Grundsärskolan flyttade till Geresta 2017.

Utemiljön har inte varit bra.

Det har varit problem att rulla en rullstol där.

De har invigt sin nya skolgård med sandlådor och gungställningar.

Nu går det bra att rulla en rullstol där.

 

– Vi har barn med alla möjliga funktionsvariationer

som inte så lätt kommer nära naturen,

säger rektor Carina Söderlind Löfvander.

Nu finns en trädgård där barnen får uppleva miljön genom syn,

lukt, smak och känsel.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har hjälpt till med pengar.

(Källa: www.allehanda.se)