Para gym på Hågesta

Ett pensionärsgäng har byggt ett paragym på Hågestaön.

Sedan tidigare finns det ett utegym där.

 

– Det känns kul att vi kan bidra med ett Paragym också

så att rullstolsburna också får möjligheter att träna på Hågestaön,

säger Kent Sjödahl.

Han är en av de som varit med och byggt upp det.

(Källa: Tidningen Ångermanland)