Har fått pengar från Kulturrådet

Region Västernorrland har fått

600 tusen kronor från Kulturrådet.

Pengarna ska gå till två projekt.

 

Det ena projektet ska gynna barn och ungas rätt till kultur.

 

Det andra ska stärka förutsättningarna

för konstnärer inom bildkonstområdet.

 

– Medlen är ett mycket välkommet tillskott,

och stärker kulturen i vår region,

säger kulturchef Maria Oldenmark.

(Källa: www.rvn.se)