Storgatan avstängd

Storgatan i Sundsvall kommer att vara avstängd

mellan 21 juni och 13 juli.

Kommunen ska jobba med den nya cirkulationsplatsen

och gång- och cykelvägen.

 

– I mitten av juli när avstängningen är klar

kommer gång- och cykeltrafiken att flyttas tillbaka

och gå längs Storgatans norra sida hela vägen,

säger projektledare Stefan Näslund.

(Källa: Sundsvalls Tidning)