Redaktionsruta Y-bladet

Redaktionsrutan

Region Västernorrland

är huvudman.

Vikarierande redaktör är Monica Gustafsson och ansvarig utgivare är Lars-Erik Marklund.

Y-bladet

Regionens hus

871 31 Härnösand

0611-80 000

ybladet@rvn.se

Y-bladet är gratis att prenumerera på.

Y-bladet finns i storstil, punktskrift och inläst på CD. Den går också att läsa på webben www.ybladet.se