Ambulanskärran

I Afrika är vägnätet väldigt dåligt.

Det är lättast att ta sig fram med motorcyklar.

Jörgen Rutegård är läkare från Örnsköldsvik.

Han har varit flera gånger i Burundi

och sett hur svårt det är att för kvinnor

att ta sig till sjukhus för förlossning och mödravård.

Han är en av uppfinnarna till ambulanskärran.

Den är enkel att dra efter en motorcykel.

De första är byggda i Sverige.

Tanken är att de i framtiden ska byggas på plats.

Biståndsorganisationen PMU samlar in pengar till detta projekt.

(Källa: Önsköldsviks Allehanda)