Barn- och ungdomsentrén

Barns och ungas psykiska ohälsa har ökat.

Det är långa köer till BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionen startar därför femåriga projektet Barn- och ungdomsentrén.

 

– Barnen har hamnat mitt emellan primärvården och specialistvården.

Med den här verksamheten ska vi få ett samarbete

mellan Barn- och ungdomsentrén och BUP,

säger enhetschefen Malin Lindberg.

(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)