Stöd och hjälp

Personer med psykisk funktionsnedsättning

kan behöva extra stöd och hjälp i vardagen.

Därför har Kramfors och Sollefteå kommun personliga ombud.

De ger stöd till personen efter behov och önskemål.

 

Det kan handla om att få hjälp med ekonomin eller boendet.

Det kan också handla om stöd

vid möten med myndigheter.

 

Nu har Länsstyrelsen beviljat statsbidrag till Sollefteå och Kramfors.

De får pengar till två nya personliga ombud.

(Källa: Nordsverige; www.kramfors.se)

(Syntolkning: en utsträckt hand)