Läs på fler sätt

Projektet Läs på fler sätt ska ge barn med funktionsnedsättning

bättre möjlighet att få läsa på olika sätt

och utifrån deras egna förutsättningar.

 

Till exempel blir det utbildning av personal

på korttidsboenden och bibliotek i länet.

Regionbibliotek Västernorrland driver projektet

med hjälp av pengar från Statens kulturråd.

(Källa: www.rvn.se)

(Syntolkning: En tecknad björn. Björnen håller i en läsplatta, och har hörlurar på sig. Den har blå byxor och röd tröja. På tröjan står det Läs på fler sätt i gult.)

Björnen är tecknad av Birgitta Norgren.