Trafikljus trasiga länge

I juni anmälde Emma Furberg ett trasigt trafikljus

som inte slog om till grönt för fotgängare,

till Örnsköldsviks kommun.

 

Det är en väg många ska korsa

när de går mellan tåget och sjukhuset.

Det är också samma väg

som ambulanserna korsar vid utryckning.

Nu säger Övik Energi att de ska byta ut

de trasiga knapparna.

(Källa: Örnsköldsviks Allehanda)

(syntolkning: trafikljus som visar grön gubbe)