Digitala möten ökar

Under pandemin blev det vanligt med digitala möten inom vården.

Ingeborg Wiksten i Regionstyrelsen tror

att digitala möten inom vården fortsätter öka.

 

– Alla vårdcentraler erbjuder någon form av digitala möten,

säger hon.

(Källa: P4 Västernorrland)

(syntolkning: person i randig tröja sedd bakifrån. Personen sitter i digitalt möte framför dator)