Erbjuder sin hjälp

Försvaret erbjuder sig att hjälpa till vid vaccinationslokalerna.

 

– Vi har räknat ut att vi behöver 65 sjuksköterskor

på heltid som ska vaccinera.

Vi behöver även personal som sköter in- och utflöde till lokalerna.

Och de som tittar till de vaccinerade efteråt, säger Karin Sellgren.

(Källa: P4 Västernorrland)