Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2022 / v14 (4 april - 10 april)

Liv & Hälsa Vår 2022

Nu kommer Region Västernorrlands tidning Liv & Hälsa ut igen. Temat denna gång är God och nära vård. Liv & Hälsa kommer ut till alla hushåll i Västernorrland den 7 april. (Källa: Region Västernorrland) (syntolkning: Tre tidningar av Liv & Hälsa med Anna Remnehag på omslagsfotot. Framför står texten God och nära vård på grön […]

Hälsosamtal i regionen

Region Västernorrland har haft flest hälsosamtal av alla regioner i Sverige. Iwona Jacobsson är hälsoplanerare i regionen. Hon säger att till exempel patienter med diabetes, högt blodtryck, KOL eller depression får bättre hälsa när de äter bättre och rör på sig mer. (Källa: www.rvn.se) (syntolkning: Två fötter på en våg. Ett rött äpple mellan fötterna)

Årets by

Björkå bruk är Årets by. Det är Lokal Utveckling Sollefteåbygden, LUS som utser Årets by. Motiveringen är attBjörkå bruk är en liten by med stort hjärta. Och att Björkå bruk förstått hur viktigt det är att föreningarna jobbar tillsammans. (Källa: Nordsverige)

Skulpturen Stop this war

Emil Österholm i Antjärn gör snälla robotar i keramik. Nu har han gjort skulpturen Stop this war. Där roboten i keramik böjer upp pipan på en stridsvagn. Hälften av skulpturens försäljningssumma går till Röda Korset och Ukraina.   – Jag önskar ju att jag kunde stoppa kriget, säger han. (Källa: Tidningen Ångermanland (syntolkning: Skulpturen stop […]

Föräldrar protesterar

Sundsvalls kommun har bestämt att de lägger ner grundsärskoleklassen på S:t Olofsskolan. Det är för att lokalerna inte är tillräckligt bra. Tio grundsärskoleelever måste flytta till andra skolor.   Föräldrar protesterar då de tycker att de har fått dåligt med information inför det snabba beslutet. De menar att de här barnen har särskilda behov av […]