Varnar för falska sedlar

Nyfikna fingrar känner på sedelmåttets taktila information

Polisen i Västernorrland varnar för

falska 500-kronorssedlar.

Polisen säger att de fått in falska sedlar

i både Sundsvall och Örnsköldsvik.

 

Du kan själv kolla om sedeln är falsk.

Det finns en rad med fönster till vänster om porträttet.

 

Vickar du på sedeln ska du se KR

eller en kungakrona röra på sig.

Till höger om porträttet finns en ruta som ska ändra färg

när du vickar på sedeln.

 

Det finns också en vattenstämpel som syns

när du håller upp den mot ljuset.

Sedeln är tryckt på ett speciellt papper.

 

Det går också att känna tre streck

i koppartryck på sedeln.

Gå till polisen om du tror du har fått en falsk sedel.

(Källa: st.nu; allehanda.se; svt.se)

(på bilden: händer som känner på sedlar)