Satsningar på kulturen

Kulturrådet ger pengar till regionernas kulturverksamheter.

Västernorrland får cirka 2 miljoner kronor.

Det ska göra att fler får ta del av och utöva kultur på olika sätt.

Kulturrådet ger nästan 400 tusen kronor till projekt ,

som ska locka till både läsande och skrivande.

 

Läs på fler sätt! ska stärka läslusten

för barn med funktionsnedsättning.

På litteraturfestivalen Mittlitt i höst,

i Sollefteå kommun ska det gå att uppleva litteratur på olika sätt.

Y-bladet skriver mer om den efter sommaren.

(Källa: www.rvn.se)

(syntolkning: Händer uppsträckta i skyn.  Några filmar ett framträdande på scen. Lampor som bländar.)